יש לי קן מגבעולים / מ.י. שטקליס

המשוררת, מתארת סיפור קצר בחרוזים, שהוא בעצם משחק אצבעות לפני הספירה עצמה, אומרת אחד הלך אחד… וכו’ . המספר חמש מופיע אבל אין ספירה .

לגבי הצגה ויזואלית של השיר, עבור תינוקות אפשר לקחת כפפה, עליה להדביק עם סקוטש את חמשת הגוזלים כאשר אחד צריך להיות קטן במידתו וכך לשחק עם האצבעות ולפי מילות השיר להחסיר כל פעם גוזל . עבור פעוטות, אפשר להכין ספרון עליו מודבקים עם סקוטש הגוזלים, ובאותו אופן להעלים כל פעם גוזל לפי מילות השיר.

יש לי קן מגבעולים,
בו חמשת גוזלים,
אחד הלך,
אחד ברח …

בתוך:אצו רצו גמדים מאת מ. י. שטקליס

css.php